השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - קידושא רבא וסעודת שבת שחרית - ב' אייר תש"פ

0 צפיות · לפני שנתיים

יחוה דעת

הרב דוד יוסף – האם מותר להסתכל בחלון ראווה בשבת

יחוה דעת
115 צפיות · לפני 13 שעות

שיחה מיוחדת מהרב דוד יוסף – "קירוב באהבה" – ו' אדר א' תשפ

יחוה דעת
87 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – כל ישראל ערבין זה בזה! מהי ערבות זו??

יחוה דעת
56 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף - פרשת בהר: "אנחנו צריכים להעריך את הזמן שלנו בעולם הזה!"

יחוה דעת
400 צפיות · לפני 5 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Emor: "Educating our Children"

יחוה דעת
134 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דוד יוסף - פרקי אבות: "אדם צריך להיות שופט על עצמו" - ל' ניסן תשפ"ב

יחוה דעת
165 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף – האם מותר לשכור אברכים בתשלום ללמוד לעילוי נשמת אביו כשהייארצייט חל בשבת

יחוה דעת
187 צפיות · לפני 6 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - כללים בהלכות מוקצה - ז' אייר תשפ"ב

יחוה דעת
275 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – מדידת כמויות בבקבוק לתינוק בשבת

יחוה דעת
519 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – מה עושים עם בהמה שנטרפה בשחיטה

יחוה דעת
321 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד