דקה מתוקה על מסכת שבת דף ח

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

האם נער בן שלוש עשרה יכול להוציא אחרים ידי חובתם בתקיעת שופר?- סימן נ"ג- סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

האם נער בן שלוש עשרה יכול להוציא אחרים ידי חובתם בתקיעת שופר?- סימן נ"ג- סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
31 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
35 צפיות · לפני 3 ימים

האם הש"ץ רשאי להתפלל תפילת הלחש בנוסח שונה מחזרת הש"ץ?- סי' נ"ג אמ' סע' ד' ''ושלא יצא עליו''-סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף פה

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פד

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד