הרב יורם אברג'ל - המסר היומי – תחוס על נשמתך –ג' כסלו תש''פ

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב יורם אברג'ל

בגובה העיניים-הרב יורם אברג'ל וממשיך דרכו החיד''א-התיקון הכי גדול בעולם-כ''ו איר תשפ''ב

הרב יורם אברג'ל
61 צפיות · לפני 12 שעות

החיד"א -הלכה ותניא יומי-כ"ו אייר תשפ"ב

הרב יורם אברג'ל
35 צפיות · לפני יום

החיד"א -שיעור מיוחד לנשים אור לכ"ו אייר תשפ"ב

הרב יורם אברג'ל
178 צפיות · לפני יום

החיד"א -שיעור ערב אור לכ"ו אייר תשפ"ב

הרב יורם אברג'ל
80 צפיות · לפני יום

בגובה העיניים-הרב יורם אברג'ל וממשיך דרכו החיד''א-מהי אומנות נקיה?-כ''ה אייר תשפ''ב

הרב יורם אברג'ל
89 צפיות · לפני יום

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-עיקר העבודה היא בבית- כ''ה אייר תשפ''ב

הרב יורם אברג'ל
490 צפיות · לפני יום

החיד"א - הלכה ותניא יומי-כ"ה אייר תשפ"ב

הרב יורם אברג'ל
9 צפיות · לפני יומיים

החיד"א - שיעור ערב אור לכ"ה אייר תשפ"ב

הרב יורם אברג'ל
222 צפיות · לפני יומיים

החיד"א - שיעור ערב אור לכ"ה אייר תשפ"ב

הרב יורם אברג'ל
103 צפיות · לפני יומיים

החיד"א - שיעור ערב אור לכ"ה אייר תשפ"ב

הרב יורם אברג'ל
13 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד