מתחברים לאישי התנ"ך 29 | שמואל ב פרק ג | נשי דוד | השבת המלכות לדוד על ידי אבנר | הריגת אבנר | תשפ"ב

12 צפיות · לפני 7 ימים

הרב איתמר לוי

מתחברים לאישי התנ"ך 30 | שמואל ב פרקים ג-ד | קינה על אבנר והריגת איש בושת | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
12 צפיות · לפני יומיים

זכר לחורבן | מנהגים שעושים כל השנה | אמה על אמה | קישוטי נשים | למעט בשולחן | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
16 צפיות · לפני 3 ימים

עניינים בגאולה | גאולת מצרים והגאולה האחרונה | סיבת חטאנו | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
166 צפיות · לפני 4 ימים

קינות לט באב תשפ"ב | בית כנסת האר"י קריית שמונה

הרב איתמר לוי
98 צפיות · לפני 5 ימים

מתחברים לאישי התנ"ך 29 | שמואל ב פרק ג | נשי דוד | השבת המלכות לדוד על ידי אבנר | הריגת אבנר | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
12 צפיות · לפני 7 ימים

מנהגי ט' באב | קדיש דהוא עתיד לחדתא | הסרת הפרוכת | ישיבה על הקרקע | כיבוי האורות | אמירת תחנון ועוד

הרב איתמר לוי
49 צפיות · לפני 15 ימים

מנהגי ט' באב וסדר התפילה | מספר השנים לחורבן | קדושה וקדיש | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
49 צפיות · לפני 15 ימים

מתחברים לאישי התנ"ך 28 | שמואל ב פרקים א-ב | קינת דוד על שאול ויהונתן | אבנר ויואב | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
80 צפיות · לפני 16 ימים

הפטרת שבת "שמעו" | תופסי התורה לא ידעוני | שיעור באמונה חזק וחשוב | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
132 צפיות · לפני 18 ימים

דיני תפילין וציצית בט' באב | כל השיטות | חולה שאוכל מתי מניח תפילין? | ר"ת ועוד | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
70 צפיות · לפני 18 ימים

הצג עוד