Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita - Portion hebdomadaire de la Torah

5 צפיות · לפני 10 ימים

כסא רחמים מרן הרב מאזוז

הלכה יומית (ראשון) - איסור רבית במינוס בבנק

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
18 צפיות · לפני 19 שעות

הרב אורי כפיר - כופין על מצוות סדום

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
4 צפיות · לפני 19 שעות

הרב יצחק מאזוז - החייבים והפטורים מהנחת התפילין (סימן ל"ח סעיפים ח-י"א)

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
23 צפיות · לפני 19 שעות

הרב אהוד מולאי - לא מצפצפים עליך מצפצפים אליך

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
9 צפיות · לפני 19 שעות

השיעור השבועי ממרן הרב מאזוז – מוצאי שבת ואתחנן תשפ"ב

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
56 צפיות · לפני יומיים

הלכה יומית (שישי) - א. עניית בהו"ש בברכת כהנים ובתפלין של ר"ת. ב. תיקון חצות לפני עמוד השחר.

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
10 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אהוד מולאי - הבט ושא עיניך

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
25 צפיות · לפני 4 ימים

מרן שליט"א - תפילותיו של משה רבנו

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
41 צפיות · לפני 4 ימים

הרב ליאור כהן - פרשת ואתחנן

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
33 צפיות · לפני 4 ימים

הלכה יומית (חמישי) - ברכה על פרי עם ריח טוב

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
1 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד