HaGaon HaRav David Yossef Dvar Torah for 'Tishaa B'Av: "Weep for Jerusalem!!"

9 צפיות · לפני 11 ימים

הדרך אל האושר

הרב שלום ארוש - מה התכלית של האדם בעולם הזה ?

הדרך אל האושר
8 צפיות · לפני שעה

הרב דוד פריוף - גם אם יתנו לי 20 מיליארד דולר – אין מצב שאדליק אור בשבת"

הדרך אל האושר
1 צפיות · לפני שעה

תפילה עם הרבי

הדרך אל האושר
21 צפיות · לפני שעה

אל תדון את חברך: לא בגללו, בגללך!!

הדרך אל האושר
23 צפיות · לפני שעה

הרב זמיר כהן - אם הכל נכתב מראש, האם זה משנה מה אעשה ?

הדרך אל האושר
35 צפיות · לפני שעה

הרב ציון אלגרבלי -כל העבודה שלנו זה להיות תלמידים אמיתים של רבנו הקדוש זיע״א

הדרך אל האושר
22 צפיות · לפני שעתיים

מר"ן הרה"ג מאיר מאזוז - חזק וברוך

הדרך אל האושר
9 צפיות · לפני שעתיים

מר"ן הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף - בין הזמנים-בחורי ישיבות יזהרו מחילול ה' !

הדרך אל האושר
22 צפיות · לפני שעתיים

אדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו - לנתב את הילדים בצורה המתאימה להם

הדרך אל האושר
15 צפיות · לפני שעתיים

אדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו - זיכית יהודי למצוה ? שינית את החיים שלך לטובה

הדרך אל האושר
4 צפיות · לפני שעתיים

הצג עוד