הלכות תשעה באב שנדחה (שלא נזדקק בעז"ה!) | צורבא מרבנן- סבב חדש- מה | הרב בן ציון אלגאזי

68 צפיות · לפני 4 ימים

ישיבת רמת גן

הרהור ולימוד תורה בתשעה באב | שיעור כללי לתשעה באב | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
4 צפיות · לפני 3 ימים

תשעה באב דחוי הוא בכלל תשעה באב? | שיעור לפרשת דברים | הרב דודי דודקביץ'

ישיבת רמת גן
86 צפיות · לפני 3 ימים

סיום מסכת ישיבתי תשפ"ב- הרב יהושע שפירא- גדולתה של תורה

ישיבת רמת גן
32 צפיות · לפני 4 ימים

סיום מסכת ישיבתי תשפ"ב- הרב שלומי בן נתן

ישיבת רמת גן
30 צפיות · לפני 4 ימים

כשמסירים הקליפה, המעיינות נובעים | שפת אמת- פרשת דברים- תר"נ | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
36 צפיות · לפני 4 ימים

הלכות תשעה באב שנדחה (שלא נזדקק בעז"ה!) | צורבא מרבנן- סבב חדש- מה | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
68 צפיות · לפני 4 ימים

תכלית הידיעה- שלא נדע! | אל ה' ואל טובו- כח | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
3 צפיות · לפני 5 ימים

מקור מנהגי האבלות- לא מה שחושבים! | שיעור הלכתי בדיני אבלות בתשעת הימים | מו"ר הרב יעקב אריאל

ישיבת רמת גן
7 צפיות · לפני 6 ימים

עד כמה צריך לפלפל בלימוד? (סיום המאמר!) | דעת אלוקים- מט- סוף | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
7 צפיות · לפני 6 ימים

היהדות בגולה- רקב עצמות | דעת אלוקים- מח | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
7 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד