מסכת תרומות פרק י משנה ט בעברית

2 צפיות · לפני 15 ימים

הרב בן ציון סנה

כלל ישראל במדבר צמו או היה להם מן לאכול

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

תחשוב שאתה היחיד בעולם

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

תחשוב שאתה היחיד בעולם

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף לח באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף לז באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

מסכת תרומות פרק יא בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף לט באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף מ באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

מסכת כתובות דף לט באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

מה ענה החידושי הרי"ם לכופר

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד