מהו הדיון המיוחד בנוגע לכתיבת המילה 'פֶּן'?- סימן ל"ו- מ-אות מ' עד אות נ'

4 צפיות · לפני 14 ימים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

ספרים המודפסים בדפוס אוטומטי – האם טעונים כיסוי כפול?- סימן מ'- סעיף א'- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
32 צפיות · לפני יום

ספרים המודפסים בדפוס אוטומטי – האם טעונים כיסוי כפול?- סימן מ'- סעיף א'- סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף מא

דרשו ה׳ ועוזו
47 צפיות · לפני יומיים

האם תפילין טעונות בדיקה מדי פעם?- סימן ל"ט- סעיף ז'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
28 צפיות · לפני יומיים

אם יֶלד קָשַׁר את קֶשֶׁר התפילין של ראש-האם ניתן להניחן?-סימן ל''ט מאמצע סעיף א' ''או מומר''-סעיף ב'

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני יומיים

איזו הלכה נלמדת מהסיפור על הארגז שראה רבי יוחנן בתוך מֵי הים?- סימן ל"ט- סעיף ג'- סעיף ו'

דרשו ה׳ ועוזו
16 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף מו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת כתובות דף מט

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד