החיזוק היומי I דבר I הרב אורן נזרית שליט"א

3 צפיות · לפני 6 ימים

הרב אורן נזרית

מעשה צדיקים I רבי יוסף שלום אלישיב זיע'א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
9 צפיות · לפני 17 שעות

החיזוק היומי I דירה I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני 17 שעות

יקרה היא מפנינים וכל חפצך לא ישוו בה

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני 17 שעות

אור ליא אב התשפב אור החיים ואתחנן א

הרב אורן נזרית
9 צפיות · לפני יומיים

"אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה"

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני יומיים

מעשה צדיקים I רבי שמחה זיצל מקלם זיע'א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני יומיים

החיזוק היומי I דברי חכמים I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יומיים

שניים ואחד תרגום פרשת דברים התשפב

הרב אורן נזרית
1 צפיות · לפני 4 ימים

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים ח מנחם אב התשפב ערב שבת דברים שבת חזון רבי יצחק טוביה וייס זיע'א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני 4 ימים

אור לח אב התשפב פריה ורביה א אור החיים דברים ה

הרב אורן נזרית
1 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד