ילדי תימן החטופים הסתרת הפרשה יו ר גדעון, אבנר פרחי, ד ר דניאל דה מלאך וחדווה אייל מושב 2 כהן ישי

9 צפיות · לפני 7 ימים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק שלישי דף לג' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יום

הרב צפניה ערוסי שמואל ב פרק כ'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני יום

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף נח' עמ' ב'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני יום

הרב אהרן קאפח מאור האפלה עמ רנב'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יום

הרב רצון ערוסי - צום תשעה באב שנדחה ליום ראשון.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני 4 ימים

הרב מנחם צדוק זיהוי השפן והארנבת בתורה רמב''ם הלכות מאכלות אסורות 3

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 4 ימים

הרב רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק שלישי דף ל' עמוד ב'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני 5 ימים

הרב אהרן קאפח - רמב''ם הלכות אבל פרק ו הלכה ט

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני 6 ימים

ד''ר אורי מלמד - מצוה קצא - ספר המצוות לרמב''ם

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דר' רצון ערוסי - פרק שלישי דף כט' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד