מסכת כתובות דף כה באידיש

5 צפיות · לפני 12 ימים

הרב בן ציון סנה

מסכת עבודה זרה דף מ עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף לט עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת כתובות דף לו באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף לז עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ב משנה ד בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ב משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף לט עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת עבודה זרה דף מ עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

הצג עוד