הכל צפוי והרשות נתונה... | פרשת מסעי | הרב מרדכי וולנוב | ויורנו מדרכיו תשפב | 41

4 צפיות · לפני 23 ימים

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה

דוד לא בונה את בית המקדש בגלל שפיכות דמים | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ז' | 85

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
2 צפיות · לפני יום

ארבעת השלבים הראשונים בהתבגרות | הרב דוד טורנר | מאמר דעת אלוקים | 9

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
8 צפיות · לפני יום

מצוות שאדם דש בעקביו | פרשת עקב | הרב מרדכי וולנוב | ויורנו מדרכיו תשפב | 44

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
46 צפיות · לפני יומיים

רצון דוד לבנות את בית המקדש | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ו'-ז' | 84

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
7 צפיות · לפני יומיים

תיקוני דוד בעלייה השנייה | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ו' | 83

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
3 צפיות · לפני 3 ימים

השבת הארון ומות עוזה | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ד'-ה' | 82

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
4 צפיות · לפני 3 ימים

ניצחון דוד ואנשיו בבעל פרצים וגבע | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ה' | 81

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
8 צפיות · לפני 4 ימים

כיבוש ירושלים | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ה' | 80

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
1 צפיות · לפני 4 ימים

ההבדל בין התפילות ודיני הטועה ; קידוש לנשים וקטנים | הרב אליקים לבנון | הלכות שבת תשפ"ב | 31

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
1 צפיות · לפני 5 ימים

הסיבות להקמת המלכות בירושלים והביצוע | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ה' | 79

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
3 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד