מסכת עבודה זרה דף לג עמוד א באידיש

5 צפיות · לפני חודש

הרב בן ציון סנה

מסכת עבודה זרה דף לח באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 11 שעות

מסכת עבודה זרה דף לז באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 11 שעות

מסכת תרומות פרק יא בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 11 שעות

מסכת עבודה זרה דף לט באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 11 שעות

מסכת עבודה זרה דף מ באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 11 שעות

מסכת כתובות דף לט באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 11 שעות

מה ענה החידושי הרי"ם לכופר

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 11 שעות

איך מחתנים ילדים עם

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק א בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ח משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

הצג עוד