!You won't believe this, but Rabbi Ovadia cancelled his wedding one week prior

2.3k צפיות · לפני 19 ימים

הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה מגלה את הסיבה היחידה שבגללה אתם תקועים בחיים! תוך 3 דקות תגלו את הסוד להצלחה -כתוביות

הרב שניר גואטה
1.8k צפיות · לפני 4 ימים

For 65 years, life didn't shine on him, but never gave up - and then came the breakthrough!

הרב שניר גואטה
1.3k צפיות · לפני 5 ימים

65 שנה החיים לא האירו לו פנים, אבל הוא לא התייאש - ואז באה הפריצה! - עם כתוביות בעברית

הרב שניר גואטה
1.4k צפיות · לפני 5 ימים

מאחורי הצדיק שהסתובב אצל רבי שמעון עם ספר הזוהר ובקבוק וודקה מסתתר סיפור נורא 😱 - עם כתוביות בעברית

הרב שניר גואטה
4.5k צפיות · לפני 6 ימים

רגע לפני שהוא עזב את העולם הוא שמע משפט שהחזיר אותו לחיים - ואז התגלתה הפתעה מטורפת - כתוביות בעברית

הרב שניר גואטה
5.6k צפיות · לפני 7 ימים

בורא עולם תמיד איתך - עם כתוביות בעברית

הרב שניר גואטה
4.3k צפיות · לפני 8 ימים

אחרי השיעור הזה תוכלו להחיות מתים! בהבטחה! 😇 הרב שניר גואטה בשיעור עם נשמה

הרב שניר גואטה
4.6k צפיות · לפני 9 ימים

רוצים לקבל מתנות וישועות אדירות משמיים? 🙏 רבי נחמן מברסלב מגלה את הסוד שכולם מחפשים - כתוביות בעברית

הרב שניר גואטה
3.7k צפיות · לפני 11 ימים

The Sbarro restaurant terror attack in Israel and the Twin Towers terror attack in the USA

הרב שניר גואטה
2.2k צפיות · לפני 12 ימים

מהפיגוע במסעדת סבארו דרך הפיגוע במגדלי התאומים 🇺🇸 סיפור השגחה פרטית מטורפת! - עם כתוביות בעברית

הרב שניר גואטה
3.7k צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד