סרט (יב) מרבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל - בצרפת ב' ברכות ופדיונות

1 צפיות · לפני שנתיים

אגודת מקור חכמה

שיחות וסיפורים על מו"ה רבי ישראל דב בער אודסר זצוק"ל, מפי מאיר ימיני ז"ל ע"י אהרן פץ ז"ל תשנ"ז 4/4

אגודת מקור חכמה
9 צפיות · לפני 8 חודשים

שיחות וסיפורים על מו"ה רבי ישראל דב בער אודסר זצוק"ל, מפי מאיר ימיני ז"ל ע"י אהרן פץ ז"ל תשנ"ז 1/4

אגודת מקור חכמה
8 צפיות · לפני 8 חודשים

שיחות וסיפורים על מו"ה רבי ישראל דב בער אודסר זצוק"ל, מפי מאיר ימיני ז"ל ע"י אהרן פץ ז"ל תשנ"ז 2/4

אגודת מקור חכמה
3 צפיות · לפני 8 חודשים

שיחות וסיפורים על מו"ה רבי ישראל דב בער אודסר זצוק"ל, מפי מאיר ימיני ז"ל ע"י אהרן פץ ז"ל תשנ"ז 3/4

אגודת מקור חכמה
8 צפיות · לפני 8 חודשים

שיחות וסיפורים מפי משה אזיזו ז"ל 3/4. א) המשך הנ"ל. ב) מסירת נפשו לנסוע לאנ"ש. ג) בענין הפתק והשיר

אגודת מקור חכמה
4 צפיות · לפני שנתיים

שיחות וסיפורים. מפי משה אזיזו ז"ל 1/4 פגישה עם ר' משה פיינשטיין ז"ל, וחקירת ר' מוטל מסלונים ז"ל

אגודת מקור חכמה
2 צפיות · לפני שנתיים

שיחות וסיפורים מפי משה אזיזו ז"ל 2/4. סיפור הקשר בינו לבין הנשיא שז"ר ע"ה

אגודת מקור חכמה
4 צפיות · לפני שנתיים

שיחות משה אזיזו ז"ל 4/4. פחות מטיפה מן הים על גדולת רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

אגודת מקור חכמה
1 צפיות · לפני שנתיים

סרט (א) מרבי ישראל דב אודסר זצ"ל - סיפור נס הפתק וענין הגאולה שתהיה על ידי רבינו הק' רבי נחמן מברסלב

אגודת מקור חכמה
1 צפיות · לפני שנתיים

סרט (יח) מרבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל - עם החברים היקרים ה', ראש חודש כסליו תשנ"ב

אגודת מקור חכמה
5 צפיות · לפני שנתיים

הצג עוד