ר' אלי נגר - בנושא ההשגחה אצל הרמב''ם

6 צפיות · לפני חודש

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב מנחם צדוק - כשרות האיל האדום - רמב''ם הלכות מאכלות אסורות 4

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני 13 שעות

הרב רצון ערוסי - כתובות פרק שלישי דף לו' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרן קאפח - רמב''ם הלכות אבל סוף פרק ו

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
46 צפיות · לפני 3 ימים

ד''ר אורי מלמד - מצוה קצד- השבת הגזלה. קצה - מצות הצדקה - ספר המצוות לרמב''ם

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק שלישי דף לה' עמוד א"

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 3 ימים

הרב רצון ערוסי - מסכת כתובות דף לד' עמוד א', דברי רבי מאיר.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני 4 ימים

ר' יאיר עוזרי מהי נטילת רשות ומהי נטילת חובה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני 4 ימים

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף נט ע"א

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני 4 ימים

הרב אהרן קאפח מאור האפלה עמ רנג'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני 4 ימים

ר' אלי נגר - 'השגחה - שכר ועונש' בהתייחסות להשגה ב'אגרת ההשגחה' שכתב אבן תיבון לרמב''ם [אודיו שלם]

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד