הרב שלמה לוי | מתלמידיו של אברהם אבינו - מסכת אבות [ה, יט] - דרך החיים מהר"ל

9 צפיות · לפני חודש

ישיבת ההסדר ראשון לציון

הרב שלמה לוי | שלשה שאכלו - מסכת אבות [ג, ד] - דרך החיים מהר"ל - סוף משנה ד

ישיבת ההסדר ראשון לציון
4 צפיות · לפני 9 ימים

הרב שלמה לוי | שיעור סוגיות בהלכה | תשעה באב שחל להיות בשבת

ישיבת ההסדר ראשון לציון
8 צפיות · לפני 9 ימים

הרב שלמה לוי | ימי בין המצרים | ביאור המהר"ל למעשה קמצא ובר קמצא - חלק ג

ישיבת ההסדר ראשון לציון
8 צפיות · לפני 10 ימים

הרב שלמה לוי | שלשה שאכלו - מסכת אבות [ג, ג] - דרך החיים מהר"ל - חלק ב

ישיבת ההסדר ראשון לציון
10 צפיות · לפני 10 ימים

הרב שלמה לוי | שלשה שאכלו - מסכת אבות [ג, ג + ד] - דרך החיים מהר"ל - חלק ג ומשנה ד

ישיבת ההסדר ראשון לציון
1 צפיות · לפני 10 ימים

הרב שלמה לוי | ימי בין המצרים | ביאור המהר"ל למעשה קמצא ובר קמצא - חלק ב

ישיבת ההסדר ראשון לציון
9 צפיות · לפני 10 ימים

הרב גבריאל קדוש | רב המוא"ז בני שמעון ולשעבר רב הישוב גני טל גוש קטיף ת"ז

ישיבת ההסדר ראשון לציון
7 צפיות · לפני 10 ימים

הרב שלמה לוי | בבא בתרא חזקת הבתים - עדים מכחישים מחלוקת רבא ורב נחמן דף לא עמוד א - חלק ב

ישיבת ההסדר ראשון לציון
10 צפיות · לפני 10 ימים

הרב שלמה לוי | בבא בתרא חזקת הבתים - עדים מכחישים מחלוקת רבא ורב נחמן דף לא עמוד א - חלק א

ישיבת ההסדר ראשון לציון
9 צפיות · לפני 12 ימים

הרב שלמה לוי | ימי בין המצרים | ביאור המהרל למעשה קמצא ובר קמצא - חלק א

ישיבת ההסדר ראשון לציון
4 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד