י"ז בתמוז דחוי - הכרזה בשבת, ומנהג בני תימן בברית החלה בו, לגבי בעלי הברית, נוה שלום אשקלון -טו תמוז

95 צפיות · לפני חודש

הרב אורן צדוק

לא בירך ברכה אחרונה עד כמה זמן אפשר לברך? ומה הקשר לפרשת עקב ? - י"ט באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
9 צפיות · לפני יום

רעיונות מתוקים לשלחן שבת - פרשת עקב - י"ט באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
8 צפיות · לפני 3 ימים

מה שאתה עושה הכל וכן הכל רק בשבילך - י"ב באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
5 צפיות · לפני 4 ימים

דברי תשובה לטיעוני הרב אברהם יוסף היום ב'קול חי' - ט"ו באב תשפ"ב

הרב אורן צדוק
53 צפיות · לפני 7 ימים

ט"ו באב - יום טוב ? על שם מה ?! י'ב באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
26 צפיות · לפני 8 ימים

מי שלא הבדיל במוצאי התענית מה תקנתו, אם הוא תימני או ספרדי. י'ב באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
9 צפיות · לפני 9 ימים

מרתק מאוד ! ברכת 'שוגי' 'וופלים' וכל הדברים המעורבים מיני דברכה אחרונה ב' באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
66 צפיות · לפני 10 ימים

נזקק מאוד !! מי שלא הבדיל אתמול במוצאי תשעה באב מה יעשה ?! - י"א אב תשפ"ב

הרב אורן צדוק
62 צפיות · לפני 11 ימים

סעודה שלישית סעודה מפסקת דברים המותרים והאסורים, ותפילת המנחה של שבת - ז' אב התשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
56 צפיות · לפני 14 ימים

ברכת מאורי האש לפני שהולכים לבית הכנסת, הפטורים מהתענית, הבדלה לילדים - ז' אב תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
38 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד