הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א האם עם ישראל יודעים איפה מקום קבורתו של משה רבינו פרשת חוקת תשפ"ב

43 צפיות · לפני חודש

הרב אברהם יוסף שליט"א

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים

הרב אברהם יוסף שליט"א
67 צפיות · לפני יום

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א איך עושים קריעה שמגיעים לכותל המערבי

הרב אברהם יוסף שליט"א
39 צפיות · לפני יומיים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א האם זכר לחורבן בית המקדש היא במשך כל השנה

הרב אברהם יוסף שליט"א
55 צפיות · לפני 3 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א האם יש הלכות זכר למקדש גם בימות כל השנה

הרב אברהם יוסף שליט"א
44 צפיות · לפני 3 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מה המטרה של הזכרת 42 מסעות פרשת מסעי תשפ"ב

הרב אברהם יוסף שליט"א
8 צפיות · לפני 6 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א כל מה שחיפשתם! דיני והלכות צום ט' באב דחויה תשפ"ב

הרב אברהם יוסף שליט"א
161 צפיות · לפני 7 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א איך מחשבים את שנות חורבן בית המקדש

הרב אברהם יוסף שליט"א
124 צפיות · לפני 7 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מה סדר ההנגה בין שבת חזון לתשעה באב תשפ"ב

הרב אברהם יוסף שליט"א
147 צפיות · לפני 8 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א האם מותר לתת לילדים קטנים לצום ביום ט' באב תשפ"ב

הרב אברהם יוסף שליט"א
124 צפיות · לפני 9 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מי חייב ומי ופטור מצום ט' באב תשפ"ב

הרב אברהם יוסף שליט"א
155 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד