Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 43

31 צפיות · לפני חודש

קול הלשון

איך להתנהג במפגש עם נחש🐍? | לוכד הנחשים גלעד שטרן

קול הלשון
213 צפיות · לפני יום

הרב אהרון טויסיג - אהבת השם וגדרים וסייגים בשמירת התורה והמצוות | פרשת עקב

קול הלשון
56 צפיות · לפני יום

חוק לישראל - פרשת עקב - יום חמישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
252 צפיות · לפני יום

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ? - מסר לפרשת עקב תשפ"ב | הרב גואל אלקריף

קול הלשון
148 צפיות · לפני יומיים

איך מתמודדים עם פחדים ? - סיפור ומסר לפרשת עקב | הרב יעקב שיש

קול הלשון
132 צפיות · לפני יומיים

מסר קצר לפרשת עקב - כשהדלת ננעלה על ר' חיים | הרב גלעד שם טוב

קול הלשון
85 צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת עקב - יום רביעי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
126 צפיות · לפני יומיים

מלחמת העולם השנייה - חורבן יהדות אירופה - פרק 25 - מלחמת הזוועה בברית המועצות | הרב מרדכי נויגרשל

קול הלשון
124 צפיות · לפני 3 ימים

ברכת המזון כמה שיניים יש לך - מסר לפרשת עקב | הרב אברהם ישראל קליין

קול הלשון
120 צפיות · לפני 3 ימים

חוק לישראל - פרשת עקב - יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
86 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד