דין כוח גברא ודין ניצוק | הרב אליקים לבנון | הלכות נטילת ידיים | 10

3 צפיות · לפני חודש

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה

איך דוד מגיב לדברי הנביא? | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ז' | 86

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
40 צפיות · לפני 12 שעות

דוד לא בונה את בית המקדש בגלל שפיכות דמים | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ז' | 85

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
2 צפיות · לפני יומיים

ארבעת השלבים הראשונים בהתבגרות | הרב דוד טורנר | מאמר דעת אלוקים | 9

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
8 צפיות · לפני יומיים

מצוות שאדם דש בעקביו | פרשת עקב | הרב מרדכי וולנוב | ויורנו מדרכיו תשפב | 44

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
46 צפיות · לפני 3 ימים

רצון דוד לבנות את בית המקדש | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ו'-ז' | 84

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
8 צפיות · לפני 3 ימים

תיקוני דוד בעלייה השנייה | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ו' | 83

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
3 צפיות · לפני 4 ימים

השבת הארון ומות עוזה | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ד'-ה' | 82

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
5 צפיות · לפני 4 ימים

ניצחון דוד ואנשיו בבעל פרצים וגבע | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ה' | 81

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
8 צפיות · לפני 5 ימים

כיבוש ירושלים | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ה' | 80

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
1 צפיות · לפני 5 ימים

ההבדל בין התפילות ודיני הטועה ; קידוש לנשים וקטנים | הרב אליקים לבנון | הלכות שבת תשפ"ב | 31

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
1 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד