מסכת תרומות פרק ד משנה ו בעברית

7 צפיות · לפני חודש

הרב בן ציון סנה

איך מחתנים ילדים עם

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק א בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ח משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ב משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ב משנה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ב בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

כתובות דף לז באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

מסכת מעשרות פרק ב משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

מי שילם את כל החתונה של רבי אויערבך

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף מ עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד