ברכת הגומל או מי שברך לפני קדיש שעל ספר תורה - ו תמוז תשפ"ב מורשת אבות

5 צפיות · לפני חודש

הרב אורן צדוק

מה שאתה עושה הכל וכן הכל רק בשבילך - י"ב באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
5 צפיות · לפני יומיים

דברי תשובה לטיעוני הרב אברהם יוסף היום ב'קול חי' - ט"ו באב תשפ"ב

הרב אורן צדוק
53 צפיות · לפני 5 ימים

ט"ו באב - יום טוב ? על שם מה ?! י'ב באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
26 צפיות · לפני 6 ימים

מי שלא הבדיל במוצאי התענית מה תקנתו, אם הוא תימני או ספרדי. י'ב באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
9 צפיות · לפני 7 ימים

מרתק מאוד ! ברכת 'שוגי' 'וופלים' וכל הדברים המעורבים מיני דברכה אחרונה ב' באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
66 צפיות · לפני 8 ימים

נזקק מאוד !! מי שלא הבדיל אתמול במוצאי תשעה באב מה יעשה ?! - י"א אב תשפ"ב

הרב אורן צדוק
62 צפיות · לפני 9 ימים

סעודה שלישית סעודה מפסקת דברים המותרים והאסורים, ותפילת המנחה של שבת - ז' אב התשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
56 צפיות · לפני 12 ימים

ברכת מאורי האש לפני שהולכים לבית הכנסת, הפטורים מהתענית, הבדלה לילדים - ז' אב תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
38 צפיות · לפני 12 ימים

כל השינויים בין ה'בלאדי' ל'שאמי' במנהגי תפילות של תשעה באב וטעמן, ז' אב תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
27 צפיות · לפני 12 ימים

סקירת הלכות נחוצות לתשעה באב שנדחה, משבת ועד מוצאי שבת - ה' אב תשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
78 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד