הלכות שבת (נפשי מייחלה)

29 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב אריאל מקייטין

הלכות תשעה באב (שמועה רחוקה)

הרב אריאל מקייטין
1 צפיות · לפני 4 ימים

הלכות תשעה באב (עד שיגערו)

הרב אריאל מקייטין
3 צפיות · לפני 7 ימים

הלכות תשעה באב (גזרת שלושים)

הרב אריאל מקייטין
9 צפיות · לפני 15 ימים

הלכות תשעה באב (אלא למצניעהן)

הרב אריאל מקייטין
5 צפיות · לפני 17 ימים

הלכות תשעה באב (עסקי רבים)

הרב אריאל מקייטין
7 צפיות · לפני 23 ימים

הלכות תשעה באב (גזרת שבעה)

הרב אריאל מקייטין
1 צפיות · לפני חודש

הלכות תשעה באב (מספד והתעוררות)

הרב אריאל מקייטין
8 צפיות · לפני חודש

הלכות תשעה באב (תפארת ישראל)

הרב אריאל מקייטין
3 צפיות · לפני חודש

הלכות מוסר (בין תבין)

הרב אריאל מקייטין
12 צפיות · לפני חודשיים

הלכות תשעה באב (חליצת המנעל)

הרב אריאל מקייטין
2 צפיות · לפני חודשיים

הצג עוד