Rachel Ferency | for women only| Chukat - The Song of the Well

7 צפיות · לפני 3 חודשים

נשמתא - בית המדרש

הרבנית אורה רבקה וינגורט | מעמקי התשובה | מטעמים לפרשת וילך

נשמתא - בית המדרש
6 צפיות · לפני יום

וילך ליום הכיפורים

נשמתא - בית המדרש
4 צפיות · לפני יום

הרב איתיאל גלעדי: רגש של תשובה | רואים נפלאות לפרשת וילך

נשמתא - בית המדרש
9 צפיות · לפני יום

הרבנית אורה רבקה וינגורט | ״מעל ומעבר״ הכנה לראש השנה | נתכונן יחדיו לשנה החדשה

נשמתא - בית המדרש
7 צפיות · לפני 7 ימים

רחל פרנסי | ניצבים - לפניך | לנשים בלבד

נשמתא - בית המדרש
9 צפיות · לפני 8 ימים

הרב איתיאל גלעדי | עבודת תשפ"ג גילוי ה"אחד" | רואים נפלאות לפרשת ניצבים

נשמתא - בית המדרש
4 צפיות · לפני 8 ימים

הרב אפרים ארנברג | מי צריך אותי? | נקודה למחשבה

נשמתא - בית המדרש
9 צפיות · לפני 8 ימים

חגית גרון | מהו השופר שלי? | שיעור לנשים לראש השנה

נשמתא - בית המדרש
1 צפיות · לפני 9 ימים

שמואלי ומירב שפירא | חוזרים בתשובה זוגית | ערב מיוחד לכבוד אלול תשפב

נשמתא - בית המדרש
51 צפיות · לפני 9 ימים

הרב אפרים ארנברג | למה להוליד ילדים? | נקודה למחשבה

נשמתא - בית המדרש
6 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד