לקוטי מוהר״ן, תניינא מ׳, אוירא דא'י מחכים - הרב חגי מזור שליט״א

10 צפיות · לפני 3 חודשים

פשיטא pshita

ליקוטי הלכות, סוכה ז׳, ב חג הסוכות תעשה לך - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יום

שפת אמת, כיפור, ה' בדד ינחנו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
4 צפיות · לפני יום

שפת אמת, ערב יום כיפור, תיקון חטא העגל - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יום

שפת אמת, ערב כיפור, מערת המכפלה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני יום

ליקוטי הלכות, סוכה ז׳, בדד ינחנו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני 4 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ו׳, בירור המדמה - הרב חגי מזור שליט׳׳א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 5 ימים

שפת אמת,שבת תשובה תרס״ב יודעי תרועה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 7 ימים

שפת אמת, שבת תשובה תרס״ב, מאהבה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 7 ימים

שפת אמת, שבת תשובה, בצילו חימדתי - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
11 צפיות · לפני 7 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ו׳ פסולת גורן ויקב - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד