מתחברים לאישי התנ"ך 25 | שמואל א פרקים כז-כח | דוד בצקלג | ושאול ובעלת האוב | תשפ"ב

89 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב איתמר לוי

סליחות חצות מוצאי "שובה" בבי"כ האר"י עם הפייטן רותם שלום | ז' בתשרי תשפ"ג

הרב איתמר לוי
10 צפיות · לפני 29 דקות

סדר ערב יום כיפור (כולל כתוביות) | אור לה' בתשרי תשפ"ג

הרב איתמר לוי
68 צפיות · לפני יומיים

סליחות חצות בית כנסת האר"י | אור לד' בתשרי תשפ"ג

הרב איתמר לוי
9 צפיות · לפני 3 ימים

סליחות חצות בית כנסת האר"י מוצאי ראש השנה תשפ"ג

הרב איתמר לוי
99 צפיות · לפני 4 ימים

סליחות חצות בית כנסת האר"י ערב ראש השנה תשפ"ג

הרב איתמר לוי
11 צפיות · לפני 7 ימים

דברים על הקמפיין לגיוס תרומות לבניית בית המדרש "עזר שלום" ע"ש הרה"ג שלום לוי זצ"ל | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
68 צפיות · לפני 10 ימים

אישה פטורה מתקיעת שופר | האם יכולה לחייב את עצמה? | ומה לגבי ברכה? | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
10 צפיות · לפני 11 ימים

מי הפטורים מתקיעת השופר? | חרש שוטה וקטן | האם מוציאים אותנו ידי חובה | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
9 צפיות · לפני 11 ימים

זמן תקיעת השופר | תקעה לסירוגין | תקיעה בשבת. בירושלים | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
61 צפיות · לפני 13 ימים

האם מותר לש"ץ לקחת שכר על תפילתו? | זמן תקיעת השופר | תשפ"ב

הרב איתמר לוי
56 צפיות · לפני 13 ימים

הצג עוד