הדף היומי מסכת יבמות דף קכא

38 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף פח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 12 שעות

האם רשאים כל המתפללים לומר יחד 'קדיש יתום'?- סימן נ''ה סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 12 שעות

באיזה אופן מצטרפים עשרה למנין אף כשאינם במקום אחד?- סימן נ''ה סעיף י"ג- סעיף י"ז

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 12 שעות

האם ניתן לצרף אדם חילוני למניָן?- סימן נ''ה סעיף י'- סעיף י"ב

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 12 שעות

חובת היחיד לקיום 'מניָן' בימים הנוראים- סימן נ''ה סעיף י"ז- סעיף כ"א

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 12 שעות

אילו הן הוכחות ה'גדלות' של 'סריס' מלידה?- סימן נ''ה אמצע סעיף ג' "אבל אין קורין"- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 12 שעות

מדוע אומרים בָּרכו לפני ברכות קרי"ש?- ס' נ''ד "וכן מי שלא היה"- ס' נ"ה אמ' סע' א' "ואין אומרים אותו"

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 3 ימים

מדוע אומרים 'רבי חנניה' לאחר לימוד או דרשה?- סימן נ''ג סע' כ"ו- סימן נ"ד אמ' סע' ג' "וכן מי שלא היה"

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

מדוע אומרים בָּרכו לפני ברכות קרי"ש?- ס' נ''ד "וכן מי שלא היה"- ס' נ"ה אמ' סע' א' "ואין אומרים אותו"

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד