הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קכא

6 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף פה

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פו

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 15 שעות

מותר ל'בעל קורא' לכוון בקריאת דברי ברכה שבתורה על אדם מסוים?-ס' נ"ג- אמ' סע' י"ט ''ודווקא''-סע' כ''א

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

מותר ל'בעל קורא' לכוון בקריאת דברי ברכה שבתורה על אדם מסוים?-ס' נ"ג- אמ' סע' י"ט ''ודווקא''-סע' כ''א

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

עיוור וכבד שמיעה – האם יכולים לשמש כש"ץ או כ'בעל קורא'? - סימן נ"ג- סעיף י"א - סעיף ט"ו

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 5 ימים

מדוע יכול גר צדק לומר בתפילה "אלקי אבותינו"? - סימן נ"ג- סעיף ט"ז - אמצע סעיף י"ט "ודווקא"

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד