La tradicion espiritual del Baal Shem Tov - Introduccion | Rabino Daniel Stawsky

3 צפיות · לפני 3 חודשים

בית הבעל שם טוב

La bendicion del Rabino para los estudiantes por el nuevo año

בית הבעל שם טוב
10 צפיות · לפני יומיים

על מהות ראש השנה ומשמעות תקיעות השופר והכנת הלב לשנה החדשה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב | תשפ"ג

בית הבעל שם טוב
23 צפיות · לפני יומיים

ברכתו וסליחתו של הרב לתלמידים לשנה החדשה | תשפ"ג

בית הבעל שם טוב
4 צפיות · לפני יומיים

התוועדות חי אלול תשפ"ב | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
51 צפיות · לפני 13 ימים

הלכות מלכים לרמב"ם | שיעור מס 25 | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
6 צפיות · לפני 14 ימים

רעותא דליבא | שיעור מס 16 | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
9 צפיות · לפני 14 ימים

הלכות מלכים לרמב"ם | שיעור מס 24 | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
10 צפיות · לפני 22 ימים

רעותא דליבא | שיעור מס 15 | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
2 צפיות · לפני 22 ימים

הלכות מלכים לרמב"ם | שיעור מס 23 | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
8 צפיות · לפני חודש

רבי יונתן בן עוזיאל פרשת שפטים | שיעורים מן החניה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב

בית הבעל שם טוב
2 צפיות · לפני חודש

הצג עוד