הרב צפניה ערוסי שמואל ב פרק יט'

5 צפיות · לפני 3 חודשים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק תשיעי דף פג' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני יום

אשמורות צום גדליה תשפג בית הכנסת משכן שלום מודיעין

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - קנין קרקע וזכרון דברים - מרכז הרב תשפ"ב..

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני יום

מסכת כתובות פרק שמיני דף פ' עמוד ב'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני 4 ימים

הרב רצון ערוסי - דיני ראש השנה ויום טוב כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
46 צפיות · לפני 4 ימים

אשמורות תשפב בית הכנסת משכן שלום מודיעין

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני 4 ימים

האם עפ''י הרמב''ם נוהגים מנהג סימנים בסעודת ראש השנה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
28 צפיות · לפני 4 ימים

שחיטה 30 רמבם פרק ג הלכה ט

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני 4 ימים

16 טור סימן לה סעיף ו 16

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני 4 ימים

8 בית יוסף סימן לה דברי המתחיל ולענין הלכה 8

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד