שבע ברכות - ג' 🎉 אבן העזר - סימן סב | חלק 43 | הרב שי עובד

38 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב שי עובד

שבת שובה ⏳ זמן תשובה | הרב שי עובד | חמישי - פרשת וילך - תשפג

הרב שי עובד
22 צפיות · לפני 6 שעות

מודה ועוזב ירוחם 🏳 הרב שי עובד | רביעי - פרשת וילך - תשפג

הרב שי עובד
70 צפיות · לפני יום

ראש השנה 🍯 מענייני דיומא | הרב שי עובד | חמישי - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
121 צפיות · לפני 5 ימים

הנאה שווה לכל נפש וצורך יום טוב 🚿 הלכות יום טוב | הרב שי עובד | רביעי - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
2 צפיות · לפני 6 ימים

תלויים ועומדים 🏗 הרב שי עובד | חמישי - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
92 צפיות · לפני 7 ימים

אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן | הרב שי עובד | רביעי - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
66 צפיות · לפני 8 ימים

שימוש באש וחשמל ⚡ הלכות יום טוב | הרב שי עובד | שלישי - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
11 צפיות · לפני 9 ימים

חוטא אחד יאבד טובה הרבה | הרב שי עובד | שלישי - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
6 צפיות · לפני 9 ימים

מלאכת אוכל נפש 🕯 הלכות יום טוב | הרב שי עובד | שני - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
6 צפיות · לפני 10 ימים

ניצבים היום כולכם ⚖ הרב שי עובד | שני - פרשת ניצבים - תשפב

הרב שי עובד
38 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד