Rabbi Elimelech Weisblum | The deep thoughts on which to focus when saying Shema Yisrael | Wonders f

8 צפיות · לפני 3 חודשים

נשמתא - בית המדרש

הדרך להיגמל מחטאים - מתכון מיוחד

נשמתא - בית המדרש
8 צפיות · לפני יומיים

הרבנית אורה רבקה וינגורט | מעמקי התשובה | מטעמים לפרשת וילך

נשמתא - בית המדרש
8 צפיות · לפני 7 ימים

וילך ליום הכיפורים

נשמתא - בית המדרש
5 צפיות · לפני 7 ימים

הרב איתיאל גלעדי: רגש של תשובה | רואים נפלאות לפרשת וילך

נשמתא - בית המדרש
11 צפיות · לפני 7 ימים

הרבנית אורה רבקה וינגורט | ״מעל ומעבר״ הכנה לראש השנה | נתכונן יחדיו לשנה החדשה

נשמתא - בית המדרש
45 צפיות · לפני 13 ימים

רחל פרנסי | ניצבים - לפניך | לנשים בלבד

נשמתא - בית המדרש
10 צפיות · לפני 14 ימים

הרב איתיאל גלעדי | עבודת תשפ"ג גילוי ה"אחד" | רואים נפלאות לפרשת ניצבים

נשמתא - בית המדרש
4 צפיות · לפני 14 ימים

הרב אפרים ארנברג | מי צריך אותי? | נקודה למחשבה

נשמתא - בית המדרש
9 צפיות · לפני 14 ימים

חגית גרון | מהו השופר שלי? | שיעור לנשים לראש השנה

נשמתא - בית המדרש
1 צפיות · לפני 15 ימים

שמואלי ומירב שפירא | חוזרים בתשובה זוגית | ערב מיוחד לכבוד אלול תשפב

נשמתא - בית המדרש
94 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד