הרב יגאל לרר, פרשת חוקת, ישיבת מרכז הרב, א' תמוז תשפ''ב

6 צפיות · לפני 3 חודשים

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב

הרב יגאל לרר, שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים - מה עניין "רחמים" לקיום מצוות עשה, ישיבת מרכז הרב

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
41 צפיות · לפני 18 שעות

סדרת הרב יהושע מגנס לימי התשובה | סרטון חמישי

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
17 צפיות · לפני 18 שעות

הרב יגאל לרר, מהי ייחודיות הדין ביום ר''ה לשיטת רבי יוסי שאדם נידון בכל יום, ישיבת מרכז הרב

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
11 צפיות · לפני 18 שעות

סדרת הרב יהושע מגנס לימי התשובה | סרטון שני

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
2 צפיות · לפני 18 שעות

סדרת הרב יהושע מגנס לימי התשובה | סרטון שלישי

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
6 צפיות · לפני 18 שעות

סדרת הרב יהושע מגנס לימי התשובה | סרטון רביעי

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
8 צפיות · לפני 18 שעות

סדרת הרב יהושע מגנס לימי התשובה | סרטון ראשון

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
6 צפיות · לפני 18 שעות

הרב אב''י סילבצקי | תשובה מתוך שמחה או מתוך יראה

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
8 צפיות · לפני 3 ימים

מרן ראש הישיבה, שיחה לפני הסליחות, ישיבת מרכז הרב, מוצ"ש כי תבוא

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
7 צפיות · לפני 3 ימים

פינתו של הרב יעקב שפירא שליט"א ראש ישיבת מרכז הרב, פרשת ניצבים תשפ"ב

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
30 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד