מדרש הגדול - חקת - מה התשובה להקנטת האומות את ישראל בעשותם את המצוות - נוה שלום אשקלון א' תמוז תשפ"ב

28 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב אורן צדוק

שכח 'המלך המשפט' מה יעשה ? נוה שלום אשקלון ד' תשרי תשפ"ג

הרב אורן צדוק
9 צפיות · לפני יומיים

'אבינו מלכינו' לפני 'ואנחנו לא נדע', או לאחר מכן - ד' תשרי התשפ"ג נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
60 צפיות · לפני יומיים

לא לפספס, מעלת ימי עשרת התשובה העצומה - ד' תשרי התשפ"ג נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
31 צפיות · לפני 3 ימים

סדר עבודה מי כתב? האם נחשב הפסק בתפילה, מה משמיטים בשופט כל הארץ? ד' אלול תשפ"ג נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
66 צפיות · לפני 4 ימים

שבת שובה - התעוררות נפלאה לקראת יום כיפור ה' אלול התשפ"ג נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
34 צפיות · לפני 5 ימים

דברי חיזוק קצרצרים לשמירת מסורת לילדי תשב"ר 'אלפי יהודה' א' אלול תשפ"ב מתנ"ס אשכול הפיס מודיעין עלית

הרב אורן צדוק
35 צפיות · לפני 6 ימים

מתי מותר לאכול חופשי סוף סוף עגבניה ומלפפון, מה עם האתרוג ?? - כ"ז אלול תשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
102 צפיות · לפני 8 ימים

תשליך- מקור, ואם נהגו בתימן, הפיוטים לאחר ערבית, בליל א' או בליל ב', נוה שלום אשקלון כ"ו אלול תשפ"ב

הרב אורן צדוק
89 צפיות · לפני 10 ימים

נשים בהתרת נדרים בערב ראש השנה, כל הפרטים - כ"ד באלול תשפ"ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
35 צפיות · לפני 11 ימים

מהות דין ראש השנה - כ"ז אלול התשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
28 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד