הרב יחיאל גלוכובסקי : תניא . אגות הקדש - אגרת כה . עשר הספירות הקדושה והסיטרא אחרא.

124 צפיות · לפני 3 חודשים

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי

הרבשניאור זלמן לוריא : תשובה - נקודה טובה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
8 צפיות · לפני יום

הרב יחיאל גלוכובסקי : תניא . עשרת ימי תשובה על פי החסידות. " דרשו ה' בהמצאו".

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
4 צפיות · לפני יום

הרב מיכאל רביע : ביאורי תפילות הימים הנוראים וחשיבות הכוונה בתפילה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
16 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יחיאל גלוכובסקי : תניא . ראש השנה על פי החסידות.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
113 צפיות · לפני 7 ימים

הרב אלמוג לוי : הלכות עשרת ימי תשובה .

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
232 צפיות · לפני 8 ימים

הרב אליהו פינחסי : להודות לקב"ה על השנה שחלפה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
125 צפיות · לפני 9 ימים

הרב בנימין חותה: הלכות ארבעת המינים.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
69 צפיות · לפני 9 ימים

הרב בנימין חותה: תקיעת שופר הלכה למעשה בלווי המחשה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
230 צפיות · לפני 9 ימים

הרב עובדיה יוסף בוטבול: שוק ההון וחסכון לכל ילד בעין ההלכה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
53 צפיות · לפני 9 ימים

הרב חיים גינצבורג: כח התשובה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
84 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד