פרשת חקת | מי מריבה מידת הכעס - הרב שלמה אבינר

88 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב שלמה אבינר

פרשת ניצבים | ושבת עד ד' לעומת ושבת אל ד' - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
5 צפיות · לפני 3 ימים

מלכות אנגליה (המשך) | צניעות ברכבת- הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
6 צפיות · לפני 5 ימים

לנתיבות ישראל, "התרבות הישראלית" עמ' יא' ד"ה: "בישראל" (3) - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
4 צפיות · לפני 5 ימים

ריקוד בפני הכלה | פרה אדומה - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
7 צפיות · לפני 6 ימים

איש ואיש - אמונה טבעית - פרוזבול - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
99 צפיות · לפני 7 ימים

גניבות בכיתה - סיני ואומן - סגולות - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
42 צפיות · לפני 9 ימים

איך שמחים בעבודת ה'? | פרשת כי תבוא - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
46 צפיות · לפני 11 ימים

לנתיבות ישראל, "התרבות הישראלית" עמוד י' ד"ה: "אבל כשאנו מתרוממים" (3) - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
1 צפיות · לפני 12 ימים

מלכת אנגליה - קולר בשבת - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
3 צפיות · לפני 13 ימים

כנגד 4 חתנים דיברה התורה - הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר
36 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד