הרב שמואל טל | תורת החוזה מלובלין | ה | יחס בין הספקים לבין עבודת ה' וענייני שבת קודש

2 צפיות · לפני 3 חודשים

תורת החיים

הרב חיים זאיד | יום כיפור - יום האהבה לה', וגם: הסיפור המופלא על שמירת השבת | כנס תשובה טהר וטהר הלב

תורת החיים
52 צפיות · לפני 4 ימים

הרב רועי אביחי | הכנה לחגי תשרי | 4 | יום כיפור וסוכות: לחיות בעולם הזה בשמחה ובחיבור לאלוקות

תורת החיים
5 צפיות · לפני 4 ימים

התוועדות הכנה ליום הגדול והקדוש יום הכיפורים | עם רבני המדרשות והרב טל | כנס תשובה טהר וטהר הלב

תורת החיים
94 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דביר טל | הכנה ליום הכיפורים | בזאת יבוא אל הקודש - הכניסה לחדרי המלך מביאה למחילת העוונות

תורת החיים
9 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דביר טל | הכנה לראש השנה | הביאני המלך חדריו - ההתרגשות לקראת המפגש עם המלך ורחמיו

תורת החיים
81 צפיות · לפני 15 ימים

הרב שמואל טל | בשערי הישיבה - שיחות לשיעור א | 3 | למה לא כולם עושים התבוננות ולומדים אליבא דהלכתא

תורת החיים
8 צפיות · לפני 15 ימים

הרב שמואל טל | הכנה לראש השנה | קבלות טובות, עצות לתפילות הימים הנוראים ולתפילה בכלל

תורת החיים
12 צפיות · לפני 15 ימים

הרב דביר טל | אהבת ה' למעשה | מי אני באמת? סוד היחידה

תורת החיים
40 צפיות · לפני 15 ימים

הרב יחיאל קסל | שיחת הכנה לראש השנה | "הנני בידך" - ההמלכה הכי גדולה היא להבין שהכל בידיים של ה'

תורת החיים
7 צפיות · לפני 15 ימים

הרב מיכאל פירר | גדרי הלכות ברכות בתוך הלכות ראש השנה (וטיפים בדרכי הלימוד)

תורת החיים
11 צפיות · לפני 21 ימים

הצג עוד