הרב דר' רצון ערוסי - ריבוי הדעות בהלכה.. כ. ישי

7 צפיות · לפני 3 חודשים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

אשמורות ה' תשרי תשפג בית הכנסת משכן שלום מודיעין

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני 20 שעות

הרב מנחם צדוק - בשר מתורבת פ''ב ה''א-ה רמב''ם הלכות מאכלות אסורות 11

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 20 שעות

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק תשיעי פרק פה' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני יומיים

אשמורות ד' תשרי תשפג בית הכנסת משכן שלום מודיעין

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני יומיים

הרב רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק תשיעי דף פג' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני 3 ימים

אשמורות צום גדליה תשפג בית הכנסת משכן שלום מודיעין

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דר' רצון ערוסי - קנין קרקע וזכרון דברים - מרכז הרב תשפ"ב..

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת כתובות פרק שמיני דף פ' עמוד ב'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני 6 ימים

הרב רצון ערוסי - דיני ראש השנה ויום טוב כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
46 צפיות · לפני 6 ימים

אשמורות תשפב בית הכנסת משכן שלום מודיעין

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד