הלכות שבת סימן רצו סעיף ב אחרונים2 ל סיון תשפב

11 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב שקד בוהדנה שליט״א

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות עירובין פרק ג' הלכות ט'-יב'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
4 צפיות · לפני יום

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות עירובין פרק ג' הלכות ו'-ח'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
2 צפיות · לפני יום

מו"ר הרב שקד בוהדנה: בן איש חי הלכות פרשת ניצבים שנה ראשונה סימן י"ח

הרב שקד בוהדנה שליט״א
42 צפיות · לפני 4 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר דברי הימים ב'פרק לו' וביום הנ"ך

הרב שקד בוהדנה שליט״א
50 צפיות · לפני 6 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א תיקון הנפטרים חלק ב' תשפב

הרב שקד בוהדנה שליט״א
10 צפיות · לפני 6 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א תיקון הנפטרים חלק א'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
43 צפיות · לפני 6 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א תיקון הנפטרים חלק ג' תשפב

הרב שקד בוהדנה שליט״א
41 צפיות · לפני 6 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות עירובין פרק ג' הלכות ד'-ו'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
42 צפיות · לפני 7 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א - האם מי שמניח רק תפילין דרש"י יוצא ידי חובה או לא ?

הרב שקד בוהדנה שליט״א
63 צפיות · לפני 7 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר אוצרות חיים שער מוחין דצלם פרק ג'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
4 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד