Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 31

45 צפיות · לפני 3 חודשים

קול הלשון

הרב אשר וייס | דבר תורה לראש השנה תשפ"ג

קול הלשון
60 צפיות · לפני 19 שעות

חוק לישראל - פרשת וילך - יום שני | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
55 צפיות · לפני 19 שעות

חוק לישראל - פרשת וילך - יום ראשון | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
75 צפיות · לפני 19 שעות

מסר קצר לראש השנה - על הדבש ועל העוקץ... | הרב גלעד שם טוב

קול הלשון
76 צפיות · לפני 19 שעות

הבובל'ה שהחייה את אביו - ראש השנה | הרב חזקיהו יוסף קרלינשטיין

קול הלשון
133 צפיות · לפני 19 שעות

סגולה נפלאה ובדוקה לראש השנה - הרב אלימלך בידרמן

קול הלשון
283 צפיות · לפני 19 שעות

איך ממליכים את הקב"ה הלכה למעשה? - סיפור ומסר לראש השנה | הרב יעקב שיש

קול הלשון
397 צפיות · לפני יומיים

הרב מנחם שטיין - הכנה לראש השנה תשפ"ג

קול הלשון
584 צפיות · לפני יומיים

סודו של השופר - מסר קצר לראש השנה | הרב גואל אלקריף

קול הלשון
305 צפיות · לפני יומיים

הרב אלימלך בידרמן | מסר קצר לפרשת נצבים תשפ"ב - לפני השם כי בא לשפוט הארץ

קול הלשון
304 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד