הרב שלמה לוי | ספר שמואל | שיעור 10

9 צפיות · לפני 3 חודשים

ישיבת ההסדר ראשון לציון

הרב עידן יוסף | י"ג מידות הרחמים

ישיבת ההסדר ראשון לציון
2 צפיות · לפני יום

הרב שניר שחר | חגי תשרי לפי הסוד

ישיבת ההסדר ראשון לציון
9 צפיות · לפני יום

הרב שלמה לוי | שיעור סוגיות בהלכה | קבלת תוספת יום כיפור

ישיבת ההסדר ראשון לציון
5 צפיות · לפני יום

הרב שלמה לוי | פרשת וילך | עבודת כהן גדול ביום הכיפורים - שעיר המשתלח

ישיבת ההסדר ראשון לציון
38 צפיות · לפני 5 ימים

הרב שניר שחר | סודם של תקיעות השופר

ישיבת ההסדר ראשון לציון
11 צפיות · לפני 10 ימים

הרב שלמה לוי | פרשת ניצבים | סוד תקיעת השופר

ישיבת ההסדר ראשון לציון
37 צפיות · לפני 12 ימים

הרב שניר שחר | מדרגות בעין טובה

ישיבת ההסדר ראשון לציון
8 צפיות · לפני 12 ימים

הרב שלמה לוי | שיעור סוגיות בהלכה | ערבות במצוות

ישיבת ההסדר ראשון לציון
4 צפיות · לפני 14 ימים

הרב אברהם סיידמן | משנת רבנו הרצי"ה | תודעה לאומית - שיעור 2

ישיבת ההסדר ראשון לציון
1 צפיות · לפני 14 ימים

הרב שניר שחר | פרשת כי תבוא - תשובה במשקפיים של גאולה אלול תשפ"ב

ישיבת ההסדר ראשון לציון
43 צפיות · לפני 19 ימים

הצג עוד