הרב שלמה לוי | ספר שמואל | צרתה של חנה - שיעור 9

7 צפיות · לפני 3 חודשים

ישיבת ההסדר ראשון לציון

הרב שניר שחר | סודם של תקיעות השופר

ישיבת ההסדר ראשון לציון
11 צפיות · לפני 5 ימים

הרב שלמה לוי | פרשת ניצבים | סוד תקיעת השופר

ישיבת ההסדר ראשון לציון
37 צפיות · לפני 7 ימים

הרב שניר שחר | מדרגות בעין טובה

ישיבת ההסדר ראשון לציון
8 צפיות · לפני 7 ימים

הרב שלמה לוי | שיעור סוגיות בהלכה | ערבות במצוות

ישיבת ההסדר ראשון לציון
4 צפיות · לפני 9 ימים

הרב אברהם סיידמן | משנת רבנו הרצי"ה | תודעה לאומית - שיעור 2

ישיבת ההסדר ראשון לציון
1 צפיות · לפני 9 ימים

הרב שניר שחר | פרשת כי תבוא - תשובה במשקפיים של גאולה אלול תשפ"ב

ישיבת ההסדר ראשון לציון
43 צפיות · לפני 14 ימים

הרב שלמה לוי | מסכת שבת מלאכות שבת | האם זורע מתחייב במעשה או בתוצאה

ישיבת ההסדר ראשון לציון
11 צפיות · לפני 14 ימים

הרב שלמה לוי | פרשת כי תבוא| לדעת אמונה | אמונה על ידי סימנים ואמונה על ידי טביעות עין- לדעת ולהאמין

ישיבת ההסדר ראשון לציון
16 צפיות · לפני 14 ימים

הרב אברהם סיידמן | משנת רבנו הרצי"ה | תודעה לאומית - הקדמה - שיעור 1

ישיבת ההסדר ראשון לציון
40 צפיות · לפני 16 ימים

הרב שלמה לוי | מסכת שבת מלאכות שבת - לט מאכות מניין

ישיבת ההסדר ראשון לציון
12 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד