אין קשר בין מולד הלבנה לבין ראש חדש ! ביאור מרתק בדרך הילוך הלבנה - כ'ט באייר תשפ'ב ברית שלום הרצליה

8 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב אורן צדוק

תשליך- מקור, ואם נהגו בתימן, הפיוטים לאחר ערבית, בליל א' או בליל ב', נוה שלום אשקלון כ"ו אלול תשפ"ב

הרב אורן צדוק
1 צפיות · לפני יומיים

נשים בהתרת נדרים בערב ראש השנה, כל הפרטים - כ"ד באלול תשפ"ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
3 צפיות · לפני 3 ימים

מהות דין ראש השנה - כ"ז אלול התשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
28 צפיות · לפני 4 ימים

זהירות !! על איזה פרי חדש לא יברך שהחיינו בליל יו"ט שני - מורשת אבות רעננה כ"ה אלול התשפ"ב

הרב אורן צדוק
2 צפיות · לפני 5 ימים

מנהג תימן ושיטת הרמב"ם בתקיעות - ביאור מדוקדק משו"ת אורן של חכמים של הרב שליט"א כולל חפץ חיים הרצליה

הרב אורן צדוק
10 צפיות · לפני 6 ימים

הרב אורן צדוק עניין פרוזבול הלכה למעשה כ'ד באלול תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
5 צפיות · לפני 7 ימים

סוף סוף, כמה קולות צריך לתקוע בשופר למנהג הבלדי והשאמי, נוה שלום אשקלון י"ט אלול התשפ"ג

הרב אורן צדוק
55 צפיות · לפני 9 ימים

מרתק מקור מזמורי החגים, וכן תיענו ותעתרו, סקירה על הבלדי והשאמי, י"ט אלול התשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
12 צפיות · לפני 10 ימים

רעיונות על הפרשה, כי תבוא י'ז באלול תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
40 צפיות · לפני 11 ימים

פרוזבול, אשראי, צ'קים, תוכניות חסכון, שמיטת כספים חלק ב' - י'ז באלול תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
12 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד