הדף היומי מסכת יבמות דף קטו

3 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

עיוור וכבד שמיעה – האם יכולים לשמש כש"ץ או כ'בעל קורא'? - סימן נ"ג- סעיף י"א - סעיף ט"ו

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

מדוע יכול גר צדק לומר בתפילה "אלקי אבותינו"? - סימן נ"ג- סעיף ט"ז - אמצע סעיף י"ט "ודווקא"

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

עיוור וכבד שמיעה – האם יכולים לשמש כש"ץ או כ'בעל קורא'?

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יומיים

מדוע יכול גר צדק לומר בתפילה "אלקי אבותינו"? - סימן נ"ג- סעיף ט"ז- אמצע סעיף י"ט "ודווקא"

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת כתובות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

האם נער בן שלוש עשרה יכול להוציא אחרים ידי חובתם בתקיעת שופר?- סימן נ"ג- סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 5 ימים

האם נער בן שלוש עשרה יכול להוציא אחרים ידי חובתם בתקיעת שופר?- סימן נ"ג- סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
31 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד