באיזה מקרה מותרת מחיקת אותיות שם ה'?- סימן ל"ב- סעיף כ"ו- סעיף כ"ז

6 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת כתובות דף פח

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף פו

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פז

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף פז

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף פח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פו

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פה

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף פז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 15 שעות

הצג עוד