ההבדל בין סוגי האותיות והחתכים לענין כשרות האות ו'שלא כסדרן'-סי' ל"ב-סעיף כ"ג ''או שהיתה'' -סעיף כ"ה

10 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צט

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קד

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף ק

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קה

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קא

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צו

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הצג עוד