"ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם"

1 צפיות · לפני 5 ימים

הרב אורן נזרית

החיזוק היומי I גילוח I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
8 צפיות · לפני 9 שעות

מעשה צדיקים I רבי חיים וואלוז'ין זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני 9 שעות

"הסיבה שלא נמשך לדברי מוסר" ב

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני 9 שעות

אור לכט סיון התשפב תלמוד תורה כ אור החים חקת ב

הרב אורן נזרית
2 צפיות · לפני יום

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כח סיון התשפב רבי משולם מפיש לעווי זיע'א

הרב אורן נזרית
4 צפיות · לפני יום

החיזוק היומי I גירסא I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני יום

מעשה צדיקים I רבי יעקב מוצפי זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
29 צפיות · לפני יום

"הסיבה שלא נמשך לדברי מוסר" א

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני יום

אור לכח סיון התשפב תלמוד תורה יט אור החיים חקת א

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני יומיים

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כז סיון התשפב רבי יהושוע בוקסבוים זיע'א

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד