באֵילו אותיות משמשת האות י' כאחד ממרכיבי האות?- מאמצע סעיף י"ח- ''אם נגעו''- סוף הסימן

11 צפיות · לפני 8 ימים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קטו

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קטז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

באיזה מקרה מותרת מחיקת אותיות שם ה'?- סימן ל"ב- סעיף כ"ו- סעיף כ"ז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 21 שעות

באיזה מקרה מותרת מחיקת אותיות שם ה'?- סימן ל"ב- סעיף כ"ו- סעיף כ"ז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיג

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד